top of page

Bij BSO 'T Speelveld worden alle kinderen doormiddel van onze bussen, voorzien van logo, opgehaald op school. Samen met de kinderen is er een centraal verzamelpunt afgesproken. Dit verzamelpunt zal bij de peutergroepen gelegen zijn. De oudere kinderen kunnen zelf naar dit verzamelpunt lopen. In overleg met ouders mogen kinderen ook zelf naar de BSO locatie komen. Hiervoor tekenen ouders altijd. Wanneer alle kinderen aanwezig zijn lopen we gezamenlijk naar de bussen en gaan we richting de locatie van de BSO.

Zodra de kinderen op de locatie zijn aangekomen kunnen de kinderen hun jas en tas ophangen. Alle kinderen beginnen in hun stamgroep. Dit zijn kinderen van dezelfde leeftijd. Zij kunnen wat drinken pakken en wordt er fruit voor ze klaargezet. Na dit moment zijn zij vrij in wat zij willen doen en met wie. 

 

De BSO beschikt over de kantine van voetbalvereniging VVHaarsteeg, deze kantine wordt door ons omgetoverd in een kinderparadijs waarbij we er alles aan doen om de kinderen een leuke tijd te bezorgen. De BSO is voor de kinderen namelijk vrije tijd en geen verplichting. Bij de BSO beschikken we ook over 1 heel voetbalveld met kunstgras en een speeltuintje. We beschikken dus over een grote buitenruimte waar kinderen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Er is altijd zowel binnen als buiten een pedagogisch medewerker aanwezig voor het overzicht van de kinderen. De kinderen weten in welke delen van de locatie ze wel en niet mogen komen. Zowel binnen als buiten zijn er hokken van de BSO waar al het speelmateriaal in zit. In overleg met je leidster mag je hier dingen uitpakken. Denk aan bordspellen, kleurplaten, knutselspullen, pingpong spullen, space scooters, ballen etc.

 

Op de BSO worden ook activiteiten georganiseerd door de leidsters, kinderen zijn altijd vrij in hun keuze of ze hier aan mee willen doen of niet. De activiteiten worden door de leidsters gemaakt en opgehangen, kinderen kunnen dus al een paar weken vooruit kijken naar welke activiteiten er gaan komen. Kinderen mogen hierbij altijd met ons meedenken. Er staat een ideeënbus op de groep waar de kinderen hun eigen ideeën voor activiteiten in kunnen stoppen. Verder hebben we nog een kindermedezeggeschapsraad, hier zitten kinderen van verschillende leeftijden en scholen in, zij gaan ongeveer 1 keer in de maand in gesprek met een van de leidsters. Tijdens dit gesprek kunnen kinderen hun wensen/behoeftes aangeven zodat wij hier weer op in kunnen spelen. 

Ouders kunnen hun kind op elk moment komen halen. In overleg met ouders mogen kinderen zelf naar huis vanuit de BSO. Ook hier moeten ouders eerst voor tekenen.

 

Onze locatie is op voetbalvereniging VVHaarsteeg, kinderen kunnen dus vanuit de BSO ook meteen door naar hun training. Ouders kunnen hun kind dan eten en trainingsspullen meegeven. Wij helpen de kinderen om de tijd goed bij te houden, met het omkleden en we maken het eten voor ze warm. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen naar de training, het kan ook zijn dat de trainer de kinderen zelf komt halen.

Bekijk hier een voorbeeld van ons activiteiten programma 

bottom of page